Tato stránka používá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získávání statistik návštěvnosti webu. Více informací.

Jak vrátit nebo vyměnit zboží

Výměna a vrácení zboží / odstoupení od smlouvy/

VRÁCENÍ ZBOŽÍ /odstoupení od smlouvy/:


V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

POSTUP /jak můžete při vrácení postupovat/:

1.) Zboží nám prosím zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy na naši adresu uvedenou v bodě 5.)

2.) Můžete nám přiložit dopis o odstoupení od koupě zboží / klik pro stažení formulare / nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím mailu na info@webmoda.cz, kde uvedete

   - Vaše jméno, adresu a telefonní číslo,

   - v případě, že požadujete vrátit peníze na účet, tak uveďte číslo účtu, v případě, že si přejete vrátit peníze formou poštovní poukázky, uveďte nám danou skutečnost do přiloženého listu,

   - číslo objednávky / ID objednávky /, datum přijetí zboží,

   - Váš podpis a datum.

3.) Zpět se zbožím nám prosím zašlete i doklad o koupi.

4.) Pokud je to možné a obal jste nezahodili, zboží nam prosím můžete zasílat v původním obalu / v původní krabici nebo jiném původním balení /, tak aby se při doručení nepoškodil nebo nezašpinil.

5.) Adresa pro doručení:

NIKORAS s.r.o., Školská 3, 07101 Michalovce, Slovenská republika

6.) Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Prosím, neposílejte zboží na dobírku! Zboží zaslané na dobírku nepřevezmeme a vrátí se Vám zpět, čímž Vám vznikají zbytečné náklady na poštovné.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, a to kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ:

POSTUP / jak můžete při výměně postupovat /:

1.) Zboží nám prosím zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy na naši adresu uvedenou v bodě 5.)

2.) Můžete nám přiložit dopis o odstoupení od koupě zboží / klik pro stažení formulare/ nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím mailu na info@webmoda.cz, kde uvedete

   - Vaše jméno, adresu a telefonní číslo,

   - název produktu, který zasíláte na výměnu a také název, kód produktu, velikost popřípadě barvu produktu, za který chcete zboží vyměnit.

   - číslo objednávky / ID objednávky /, datum přijetí zboží,

   - Váš podpis a datum.

3.) Zpět se zbožím nám zašlete i kopii dokladu o koupi.

4.) Pokud je to možné a obal jste nezahodili, zboží nam prosím můžete zasílat iv původním obalu / v původní krabici nebo jiném původním balení /, tak aby se při doručení nepoškodil nebo zašpinění.

5.) Adresa pro doručení:

NIKORAS s.r.o., Školská 3, 07101 Michalovce, Slovenská republika

6.) Přímé náklady na výmenu zboží nese spotřebitel.

Po přezkoumání neporušenosti zboží vráceného zboží na výměnu bude provedena výměna zboží. Vyměněné zboží Vám bude zaslán v co nejkratším možném termínu na Vaši adresu na dobírku kurýrem za cenu poštovného pro ČR ve výši 119 Kč.