Tato stránka používá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získávání statistik návštěvnosti webu. Více informací.

 

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod www.WEBmoda.cz platné od 1. 1. 2018

Všeobecné ustanení

 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím, kterým je NIKORAS s.r.o., se sídlem Školská 3, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, IČ: 47342650, zapsaná na OR okr. soudu v Košicích, vložka číslo: 32882 / V (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil, jejich obsahu porozuměl a v tomto znění s nimi bez výhrad souhlasí.

E-mail:

Info ohledně objednávek, zboží, mír: info@webmoda.cz

Marketing, spolupráce: webmoda@webmoda.cz

Stížnosti a podněty spotřebitelů: stiznosti@webmoda.cz

Tel. čísla:  00421 915 144 366/8: 30-15: 30 PON-PÁ /

Kontaktné údaje predávajúceho:

NIKORAS s.r.o., Školská 3, 071 01 Michalovce, Slovenská republika.

IČO: 47342650, DIČ: 2023482010, DIČ: SK2023822801

Bankový účet: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2201721444/2010

Adresa a kontakt prodávajícího, na níž může kupujúci uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podať sťížnosť nebo jiný podnět:

NIKORAS s.r.o., Školská 3, 071 01 Michalovce, Slovenská republika.

Tel .: 00421 915 144 366, E-mail: info@webmoda.cz, webmoda@webmoda.cz, stiznosti@webmoda.cz

 

I. Ochrana osobních ůdajú

 

Tyto podmínky ochrany soukromí se týkají používání e-shopu. Přečtěte si prosím tyto podmínky ochrany soukromí (dále jen "POS"). Poskytovatelem a provozovatelem e-shopu jsme my - společnost NIKORAS s.r.o., Školní 3, Michalovce 071 01, IČ: 47342650, DIČ: SK2023822801 zapsaného v OR okr. soudu v Košicích, vložka číslo: 32882 / V (dále jen "NIKORAS").

Účelem těchto podmínek je informovat Vás o podmínkách, za kterých NIKORAS poskytujete své Osobní údaje a o způsobu jakým NIKORAS nakládá s Osobními údaji, které od Vás získá.

Vzhledem ke skutečnosti, že k uskutečnění zakoupení zboží přes e-shop je nezbytné poskytnout NIKORAS Vaše Osobní údaje minimálně v rozsahu nezbytném pro Vaši identifikaci jako smluvní strany (jméno, příjmení, e-mail, fakturační adresa a telefonní číslo) je pro používání e- shopu nezbytné abyste odsouhlasili podmínky uvedené v těchto POS. Před schválením těchto POS Vás ale žádáme o jejich podrobné prozkoumání a zvážení, zda souhlasíte se všemi částmi těchto POS, nakolik odsouhlasit těchto POS vyjadřujete Váš souhlas se všemi částmi těchto POS. Pokud byste nesouhlasili nebo byste nebyli spokojeni s některou částí těchto POS, nemůžete schválit tyto POS a používat e-shop.

Pro zcela poskytnutí našich služeb, je nezbytné sbírat a uchovávat o vás základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 18/2018 CFU, o ochraně osobních údajů (dále jen ZnOOÚ). Zavazujeme se, že při používání vašich údajů se budeme řídit tímto zákonem a zacházet s nimi v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Také se zavazujeme, že vaše osobní údaje budeme zpracovávat s dobrými mravy a nebudeme porušovat ZnOOÚ ani nijak obcházet právní předpisy. Pro úspěšné vytvoření objednávky, jakož i její doručení je však nezbytné poskytnutí základních údajů, které jsme identifikovali níže.

Důvody, proč sbíráme vaše osobní údaje:

Cíl

Typ dat

Důvod zpracovávání

Registrace jako nového zákazníka

(a) Osobní údaje

(b) Kontaktní údaje

Nezbytné informace pro uskutečnění objednávky

Zpracování a doručení vaší objednávky, což zároveň obsahuje: zpracování platby, poplatky

 

(A) Osobní údaje

(B) Kontaktní údaje

(C) Finanční údaje

(D) Marketingové údaje a údaje při společné komunikací

 

Nezbytné informace pro uskutečnění objednávky

Údaje pro zabezpečení splacení pohledávek vůči nám

 

 

Zpracování našeho vzájemného vztahu, což zároveň může obsahovat:

Notifikace o změně Obchodních podmínek nebo Ochrany osobních údajů, Dotazování recenze nebo vyplnění dotazníku

 

a) Osobní údaje

(B) Kontaktní údaje

(C) Údaje k účtu

(D) Marketingové údaje a údaje při společné komunikací

Nezbytné informace pro uskutečnění objednávky

zákonná povinnost

Oprávněný zájem - pro aktualizaci informací a zlepšování poskytovaných služeb na základě zpětné vazby

 

Správa a ochrana našeho podnikání a této web stránky (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržba systému, zákaznická podpora, reportování a ukládání dat)

(A) Osobní údaje

(B) Kontaktní údaje

(C) Technické údaje a údaje o používání

Zákonná povinnost

Oprávněný zájem - pro zajištění bezpečnostní naší stránky, zabezpečení informací o vás - našich zákaznících, pro zlepšování námi poskytovaných služeb

Poskytování relevantního obsahu na web stránce a reklamy a měření nebo vyhodnocování efektivnosti reklamy, kterou vám poskytujeme

(A) Osobní údaje

(B) Kontaktní údaje

(C) Údaje k účtu

(D) Technické údaje a údaje o používání

(E) Marketingové údaje a údaje při společné komunikací

Oprávněný zájem - pro zkoumání jako vy - naši zákazníci využíváte naše stránky, pro zlepšení používání našich stránek, pro přípravu a správu naší marketingové strategie

Využití analýzy dat na vylepšení naší web stránky, produktů nebo služeb, marketingu a komunikace s vámi, vztahu a celkového požívání

(A) Technické údaje a údaje o používání

Oprávněný zájem - pro aktualizaci informací a zlepšování poskytovaných služeb na základě zpětné vazby

Vytváření návrhů a doporučení pro vás o zboží nebo službách, které mohou být ve vašem zájmu

 

(A) Osobní údaje

(B) Kontaktní údaje

(C) Technické údaje a údaje o používání

(D) Údaje k účtu

 

Nezbytné pro náš oprávněný zájem - pro zlepšování námi poskytovaných služeb a získávání zpětné vazby

Komunikace a posílání obecných reklamních nabídek

 

a) Kontaktní údaje

b) Osobní údaje

Oprávněný zájem - posílání komunikace o novinkách, slevách a akcích na eshopu WEBmoda.sk

Komunikace a posílání personalizovaných reklamních nabídek

 

a) Kontaktní údaje

b) Osobní údaje

c) Marketingové údaje a údaje při společné komunikací

Oprávněný zájem - posílání komunikace a specializovaných nabídek šitím na míru zákazníka dle jeho aktivity na eshopu WEBmoda.sk

Typ dat

Jaká data sbíráme

Osobní údaje

Křestní jméno, příjmení, uživatelské jméno, datum narození (den, měsíc), pohlaví

Kontaktní údaje

Fakturační adresa, adresa doručení, email, telefonní číslo

Finanční údaje

Číslo účtu

 

Technické údaje a údaje o používání

IP adresa, typ prohlížeče, zařízení, operační systém, poloha, a další data, jako používáte naši stránku

Údaje k účtu

Uživatelské jméno, heslo, historie objednávek, zájmy, zpětná vazba, a jiná komunikace

Marketingové údaje a údaje při společné komunikací

Údaje a preference o vás při přijímání marketingového materiálu od nás nebo třetích stranách a také veškerá komunikace s vámi

 

Všechny výše uvedené údaje jsou uloženy v chráněné databázi na serveru, abyste už při dalším nákupu je nemuseli znovu vyplňovat. Údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší objednávky a vzájemného plnění smluvních práv a povinností. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Své údaje a další nastavení můžete kdykoli změnit resp. aktualizovat prostřednictvím e-mailu nebo v sekci Login / Registrovaní zákazníci.

NIKORAS může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "Cookies" tak, aby vám usnadnila používání služeb v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Bližší informace o "cookies" naleznete na této stránce v odstavci III.

Při nákupu v našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách platební brány, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat av případě potřeby vrátit) . V žádném případě se nedozvíme žádné další informace týkající se vašeho bankovního účtu.

Během vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. Co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli).

Kdykoliv po přihlášení se na stránce www.webmoda.cz, si můžete své osobní údaje zkontrolovat a v případě potřeby změnit v části Login / Registrovaní zákazníci.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí vašeho jména), kurýrní služby (jméno, email, tel.č. a adresa na dodání). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vybavení vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá podle zn o ní, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

Slovenská pošta, as, se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803 / S - jméno, příjmení, adresa doručení - za účelem odeslání vaší objednávky

DHL Parcel Slovensko s.r.o, Borská 18, 831 06, Bratislava, IČO: 47 927 682, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, oddíl Sro, Vložka vl.č.100759 / B

Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČ: 31329217, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, oddíl Sro, Vložka vl.č.vl.č.3215 / B

Zásilkovna s. r. o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, oddíl Sro, Vložka vl.č.vl.č. 105158 / B

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. (Depo.sk), Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 792 281, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, Odd .: Sa. Vl.č. 2503 / B

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650 / 1,186 00 Praha 8 - Karlín, Česká Republika, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727

Registrací zároveň potvrzujete, že jsme vás ve smyslu platné legislativy informovali o tom, že jako prodávající budeme v procesu uzavírání a plnění kupní smlouvy zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování vašich osobních údajů bude prováděno v předsmluvních vztazích a zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné k vyřízení objednávky, dodání zboží a plnění kupní smlouvy, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran.

Pro zrušení zpracování vašich osobních údajů za účelem přizpůsobování nákupního chování, reklamy a nabídky, můžete nás kontaktovat na webmoda@webmoda.cz

Máte právo na základě písemné žádosti namítat vůči zpracovávání vašich osobních údajů, o kterých předpokládáte, že jsou nebo budou použity pro účely přímého marketingu bez Vašeho souhlasu a můžete žádat o jejich vymazání. Máte právo namítat vůči využívání a poskytování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (iv poštovním styku).

Neprodleně po vašem kontaktováni se zájmem o zrušení zpracování osobních údajů NIKORAS s.r.o .. zajistí blokování a likvidaci Vašich osobních údajů, které byly předmětem zpracování pro marketingové účely.

Doba shromažďování a zpracovávání osobních údajů se shoduje s dobou trvání Vaší registrace na stránkách www.WEBmoda.cz. Pro účely fakturace úhrad, evidence a vymáhání a předávání pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vybavení podání účastníka, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je NIKORAS s.r.o. oprávněná vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytování služby, které jste byli účastníkem.

Jak dotyčná osoba můžete u nás písemně uplatnit všechny Vaše práva podle ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávané, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Pokud se chcete dozvědět jaké všechny údaje o vás sbíráme, zda su správně, kontaktujte nás na webmoda@webmoda.cz

Vaše osobní údaje jsou u nás zabezpečeny proti zneužití a bez přístupu třetích stran a nebudou jinak komerčně využívány. Při registraci máte možnost zvolit si zasílání informací o novinkách nebo jiných marketingových informacích od prodávajícího. Jsou využity výhradně na úkony spojené s vyřízením vaší objednávky v naší společnosti a odesíláním prostřednictvím české pošty a kurieskej společnosti.

Na ochranu osobních údajů klademe největší důraz!
Obsah této internetové stránky je chráněn autorským právem a je výhradním majetkem společnosti NIKORAS s.r.o.

 

II. Dodací a platební podmínky

Informativní dostupnost zboží s termínem jeho doručení je uvedena v popisu zboží na internetové stránce elektronického obchodu www.WEBmoda.sk. Tyto informace jsou však informativní a mohou se měnit. Zboží doručujeme do 1-3 pracovních dnů (dle vybraného druhu dopravy) od expedování zásilky. V okamžiku expedování zásilky jsou vám na email doručeny informace o dodání. Zboží odesíláme prostřednictvím kurýrní společnosti In Time  s.r.o. i prostřednictvím pošty a také zásilkovým výdejem prostřednictvím Zásilkovna v 170 výdejních bodů po celej ČR záleží od druhu platby a volby zákazníka.

 

Doprava:

Doručení Zásilkovna

 • objednávka do 1000 Kč: poštovné 69 Kč
 • objednávka nad 1000 Kč /včetně/: poštovné 0 Kč

Doručení kurýrem

 • objednávka do 2500 Kč: poštovné 99 Kč
 • objednávka nad 2500 Kč / včetně /: poštovné 0 Kč

Platba:

 • Bankovní převod - 0 Kč - zboží si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu a variabilní symbol. Čili zboží nejdříve zaplatíte převodem na náš účet a my po přijetí platby zasíláme balík k vám a informujeme vás o jeho odeslání. V případě úhrady prostřednictvím bankovního převodu, prosíme platbu realizovat do 3 pracovních dnů. Při platbě převodem se zboží odesílá až po Vaší úhradě.
 • Dobírka - 30 Kč - Zboží si objednáte, ale zaplatíte až když dostanete balík. V tomto případě si účtujeme poplatek dle výšky objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo, že v případě kdy si zákazník objednané zboží formou dobírky nepřevezme, při další objednávce od zákazníka na dobírku může požadovat nejprve úhradu předem převodem na účet a následně zaslání zboží zákazníkovi.

 

III. Výměna a vrácení zboží / odstoupení od smlouvy/

Chci VRÁTIT ZBOŽÍ

Existují 2 možnosti:

1. Zboží odevzdáte na nejbližším místě PACKETA (bývalá Zásilkovna)

Jak postupovat?

Tato služba VRÁCENÍ PŘES PACKETU je zpoplatněna částkou 69 Kč. Tato částka (69 Kč) Vám bude odečtena od částky na vrácení. Při předávání balíku v pobočce PACKETA nic neplatíte.

nebo

2. Zboží odešlete ČESKOU POŠTOU na vlastní náklady

Jak postupovat?

Zboží neposílejte na dobírku! Zboží zaslané na dobírku nepřevezmeme a vrátí se Vám zpět, čímž Vám vznikají zbytečné náklady na poštovné.

 


Chci VYMĚNIT ZBOŽÍ

Existují 2 možnosti:

1. Zboží odevzdáte na nejbližším místě PACKETA (bývalá Zásilkovna)

Jak postupovat?

Tato služba VÝMĚNA PŘES PACKETU je zpoplatněna částkou 99 Kč, tuto částku uhradíte až při převzetí výměnného balíčku. Při předávání balíčku nic neplatíte, čili ušetříte na poštovném, které byste jinak hradili za odeslání balíku k nám.

nebo

2. Zboží odešlete ČESKOU POŠTOU na vlastní náklady

Jak postupovat?

Vrácené zboží posíláte na vlastní náklady.

 

IV. Reklamace /uplatnění reklamace/

 

4.1 Pokud má dodané zboží zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození vzniklého při přepravě, podejte stížnost ohledně takového poškození buď u nás, nebo u kurýra, který zboží doručuje, a to ihned po předání zboží. Pokud však stížnost nepodáte, nemá to žádný vliv na Vaše zákonné nároky.

4.2 Zaručujeme Vám, že zboží je v okamžiku, kdy je Vám doručeno, bez vad. Zaručujeme Vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete:

 1. má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud dohody dosaženo nebylo) vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží;
 2. zboží lze použít pro účely, které uvádíme, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;
 3. zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;
 4. zboží odpovídá zákonným požadavkům.

Jestliže jsou závady zboží zjištěny do šesti měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy Vám bylo doručeno.

Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat do 24 měsíců od doručení. To neplatí pro:

 1. vady spojené se slevou;
 2. běžné opotřebení;
 3. vady způsobené běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo
 4. případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

4.3 Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:

 1. požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;
 2. požadovat odstranění vady opravou;
 3. získat přiměřenou slevu z kupní ceny;
 4. odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a bez zbytečného odkladu. Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvlíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže. Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

4.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.

4.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

Jestliže vadu neohlásíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při řádné prohlídce a s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, soud Vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při prohlídce s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy Vám bylo zboží doručeno.

4.6 Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží ode dne, kdy je Vám zboží dodáno. Jestliže Vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba teprve ode dne odeslání zboží na určené místo. Jestliže má zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než my, začíná záruční doba teprve dnem, kdy je zboží uvedeno do provozu, a to pod podmínkou, že příslušnou službu uvedení zboží do provozu objednáte nejpozději do tří týdnů po obdržení zboží a že poskytnete nezbytnou pomoc a součinnost potřebnou k provedení služby.

 

Reklamace nám prosím zašlete na adresu:

NIKORAS s.r.o., Školská 3, 071 01 Michalovce.

- K reklamaci je třeba předkládat pouze zboží vyčištěn a zbaven všech nečistot.

- Přiložte kopii dokladu o koupi - fakturu, která zároveň slouží jako jako záruční list.

- Dále přiložte definici vady, poškození a místo pokud se dá prosím označte.

- V případě, že reklamaci uznáme, uveďte i vaše číslo účtu, kde peníze vrátíme, případně nás upozorněte, že máte zájem o tentýž zboží / v případě, že bude ještě dostupný /

- Poprosíme udávat i vaše číslo telefonu, email, abychom mohli reklamaci expresně vyřídit a podat vám o ní informace

 

V. Nepřevzaté zásilky

 

Pokud spotřebitel písemně odstoupí od smlouvy, tak hradí pouze náklady na vrácení zboží. Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy (své právo neuplatní u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvalém nosiči), ale pouze nepřevezme zásilku, má prodávající právo vymáhat od spotřebitele náklady na zpětnou přepravu zboží. Prodávající osloví kupujícího prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

 

VI. Alternativní řešení sporů a online řešení sporů (ARS a RSO)

 

1. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na webmoda@webmoda.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva . Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

2. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

 

VII. Orgán dozoru:

 

Orgán dozoru: Inspektorát SOI pro Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele, http://www.soi.sk