Tato stránka používá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získávání statistik návštěvnosti webu. Více informací.

I. Autorská práva

Obsah této webové stránky /www.WEBmoda.cz/ je chráněn autorským právem a je výhradním majetkem společnosti NIKORAS s.r.o. Daně práva upravuje zákon č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (dále jen "Autorský zákon"). Použití a kopírování všech materiálů včetně fotografií a textů je možné pouze se souhlasem autora a v souladu s platnou právní úpravou. Ve smyslu § 24 autorského zákona je zakázáno kopírování a jiné použití jakékoliv části obsahu této webové stránky na přímé či nepřímé obchodní účely jiným podnikům bez souhlasu autora a bez majetkového vyrovnání. Použití jakýchkoliv údajů této webové stránky jiným podnikům bez souhlasu autora a bez majetkového vyrovnání s ním naplňuje skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání uvedeného v § 44 odst. 1 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a je zakázáno. Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou, ve smyslu § 53 obchodního zákoníku, požadovat od rušitele přiměřené zadostiučinění včetně peněžního, dále také náhradu způsobené škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Porušení autorského práva je ve smyslu § 283 zák. č. 300/2005 CFU trestní, přičemž pachateli takového trestného činu může být uložen trest odnětí svobody na 3 - 8 let.

Zaznamenávání osobních údajů zákazníka konkrétního e-shopu je z pohledu zákona zpracováním jeho osobních údajů. Tím dochází k vytvoření informačního systému osobních údajů dle zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 84/2014 Sb. (Dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") Účelem tohoto zpracování osobních údajů zákazníka, fyzické osoby, je nejčastěji uzavření kupní smlouvy a následné uskutečnění platby, dodání zboží nebo služby a případné poskytnutí dalších souvisejících služeb (reklamační a jiné povinnosti vyplývající provozovateli e- shopu zejména v souvislosti s právními předpisy upravujícími ochranu spotřebitele).

 

II. Ochrana osobních ůdajú

 

Tyto podmínky ochrany soukromí se týkají používání e-shopu. Přečtěte si prosím tyto podmínky ochrany soukromí (dále jen "POS"). Poskytovatelem a provozovatelem e-shopu jsme my - společnost NIKORAS s.r.o., Školní 3, Michalovce 071 01, IČ: 47342650, DIČ: SK2023822801 zapsaného v OR okr. soudu v Košicích, vložka číslo: 32882 / V (dále jen "NIKORAS").

Účelem těchto podmínek je informovat Vás o podmínkách, za kterých NIKORAS poskytujete své Osobní údaje a o způsobu jakým NIKORAS nakládá s Osobními údaji, které od Vás získá.

Vzhledem ke skutečnosti, že k uskutečnění zakoupení zboží přes e-shop je nezbytné poskytnout NIKORAS Vaše Osobní údaje minimálně v rozsahu nezbytném pro Vaši identifikaci jako smluvní strany (jméno, příjmení, e-mail, fakturační adresa a telefonní číslo) je pro používání e- shopu nezbytné abyste odsouhlasili podmínky uvedené v těchto POS. Před schválením těchto POS Vás ale žádáme o jejich podrobné prozkoumání a zvážení, zda souhlasíte se všemi částmi těchto POS, nakolik odsouhlasit těchto POS vyjadřujete Váš souhlas se všemi částmi těchto POS. Pokud byste nesouhlasili nebo byste nebyli spokojeni s některou částí těchto POS, nemůžete schválit tyto POS a používat e-shop.

Pro zcela poskytnutí našich služeb, je nezbytné sbírat a uchovávat o vás základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 18/2018 CFU, o ochraně osobních údajů (dále jen ZnOOÚ). Zavazujeme se, že při používání vašich údajů se budeme řídit tímto zákonem a zacházet s nimi v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Také se zavazujeme, že vaše osobní údaje budeme zpracovávat s dobrými mravy a nebudeme porušovat ZnOOÚ ani nijak obcházet právní předpisy. Pro úspěšné vytvoření objednávky, jakož i její doručení je však nezbytné poskytnutí základních údajů, které jsme identifikovali níže.

Důvody, proč sbíráme vaše osobní údaje:

Cíl

Typ dat

Důvod zpracovávání

Registrace jako nového zákazníka

(a) Osobní údaje

(b) Kontaktní údaje

Nezbytné informace pro uskutečnění objednávky

Zpracování a doručení vaší objednávky, což zároveň obsahuje: zpracování platby, poplatky

 

(A) Osobní údaje

(B) Kontaktní údaje

(C) Finanční údaje

(D) Marketingové údaje a údaje při společné komunikací

 

Nezbytné informace pro uskutečnění objednávky

Údaje pro zabezpečení splacení pohledávek vůči nám

 

 

Zpracování našeho vzájemného vztahu, což zároveň může obsahovat:

Notifikace o změně Obchodních podmínek nebo Ochrany osobních údajů, Dotazování recenze nebo vyplnění dotazníku

 

a) Osobní údaje

(B) Kontaktní údaje

(C) Údaje k účtu

(D) Marketingové údaje a údaje při společné komunikací

Nezbytné informace pro uskutečnění objednávky

zákonná povinnost

Oprávněný zájem - pro aktualizaci informací a zlepšování poskytovaných služeb na základě zpětné vazby

 

Správa a ochrana našeho podnikání a této web stránky (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržba systému, zákaznická podpora, reportování a ukládání dat)

(A) Osobní údaje

(B) Kontaktní údaje

(C) Technické údaje a údaje o používání

Zákonná povinnost

Oprávněný zájem - pro zajištění bezpečnostní naší stránky, zabezpečení informací o vás - našich zákaznících, pro zlepšování námi poskytovaných služeb

Poskytování relevantního obsahu na web stránce a reklamy a měření nebo vyhodnocování efektivnosti reklamy, kterou vám poskytujeme

(A) Osobní údaje

(B) Kontaktní údaje

(C) Údaje k účtu

(D) Technické údaje a údaje o používání

(E) Marketingové údaje a údaje při společné komunikací

Oprávněný zájem - pro zkoumání jako vy - naši zákazníci využíváte naše stránky, pro zlepšení používání našich stránek, pro přípravu a správu naší marketingové strategie

Využití analýzy dat na vylepšení naší web stránky, produktů nebo služeb, marketingu a komunikace s vámi, vztahu a celkového požívání

(A) Technické údaje a údaje o používání

Oprávněný zájem - pro aktualizaci informací a zlepšování poskytovaných služeb na základě zpětné vazby

Vytváření návrhů a doporučení pro vás o zboží nebo službách, které mohou být ve vašem zájmu

 

(A) Osobní údaje

(B) Kontaktní údaje

(C) Technické údaje a údaje o používání

(D) Údaje k účtu

 

Nezbytné pro náš oprávněný zájem - pro zlepšování námi poskytovaných služeb a získávání zpětné vazby

Komunikace a posílání obecných reklamních nabídek

 

a) Kontaktní údaje

b) Osobní údaje

Oprávněný zájem - posílání komunikace o novinkách, slevách a akcích na eshopu WEBmoda.sk

Komunikace a posílání personalizovaných reklamních nabídek

 

a) Kontaktní údaje

b) Osobní údaje

c) Marketingové údaje a údaje při společné komunikací

Oprávněný zájem - posílání komunikace a specializovaných nabídek šitím na míru zákazníka dle jeho aktivity na eshopu WEBmoda.sk

Typ dat

Jaká data sbíráme

Osobní údaje

Křestní jméno, příjmení, uživatelské jméno, datum narození (den, měsíc), pohlaví

Kontaktní údaje

Fakturační adresa, adresa doručení, email, telefonní číslo

Finanční údaje

Číslo účtu

 

Technické údaje a údaje o používání

IP adresa, typ prohlížeče, zařízení, operační systém, poloha, a další data, jako používáte naši stránku

Údaje k účtu

Uživatelské jméno, heslo, historie objednávek, zájmy, zpětná vazba, a jiná komunikace

Marketingové údaje a údaje při společné komunikací

Údaje a preference o vás při přijímání marketingového materiálu od nás nebo třetích stranách a také veškerá komunikace s vámi

 

Všechny výše uvedené údaje jsou uloženy v chráněné databázi na serveru, abyste už při dalším nákupu je nemuseli znovu vyplňovat. Údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší objednávky a vzájemného plnění smluvních práv a povinností. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Své údaje a další nastavení můžete kdykoli změnit resp. aktualizovat prostřednictvím e-mailu nebo v sekci Login / Registrovaní zákazníci.

NIKORAS může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "Cookies" tak, aby vám usnadnila používání služeb v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Bližší informace o "cookies" naleznete na této stránce v odstavci III.

Při nákupu v našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách platební brány, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat av případě potřeby vrátit) . V žádném případě se nedozvíme žádné další informace týkající se vašeho bankovního účtu.

Během vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. Co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli).

Kdykoliv po přihlášení se na stránce www.webmoda.cz, si můžete své osobní údaje zkontrolovat a v případě potřeby změnit v části Login / Registrovaní zákazníci.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí vašeho jména), kurýrní služby (jméno, email, tel.č. a adresa na dodání). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vybavení vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá podle zn o ní, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

Slovenská pošta, as, se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803 / S - jméno, příjmení, adresa doručení - za účelem odeslání vaší objednávky

DHL Parcel Slovensko s.r.o, Borská 18, 831 06, Bratislava, IČO: 47 927 682, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, oddíl Sro, Vložka vl.č.100759 / B

Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČ: 31329217, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, oddíl Sro, Vložka vl.č.vl.č.3215 / B

Zásilkovna s. r. o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, oddíl Sro, Vložka vl.č.vl.č. 105158 / B

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. (Depo.sk), Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 792 281, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, Odd .: Sa. Vl.č. 2503 / B

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650 / 1,186 00 Praha 8 - Karlín, Česká Republika, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727

Registrací zároveň potvrzujete, že jsme vás ve smyslu platné legislativy informovali o tom, že jako prodávající budeme v procesu uzavírání a plnění kupní smlouvy zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování vašich osobních údajů bude prováděno v předsmluvních vztazích a zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné k vyřízení objednávky, dodání zboží a plnění kupní smlouvy, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran.

Pro zrušení zpracování vašich osobních údajů za účelem přizpůsobování nákupního chování, reklamy a nabídky, můžete nás kontaktovat na webmoda@webmoda.cz

Máte právo na základě písemné žádosti namítat vůči zpracovávání vašich osobních údajů, o kterých předpokládáte, že jsou nebo budou použity pro účely přímého marketingu bez Vašeho souhlasu a můžete žádat o jejich vymazání. Máte právo namítat vůči využívání a poskytování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (iv poštovním styku).

Neprodleně po vašem kontaktováni se zájmem o zrušení zpracování osobních údajů NIKORAS s.r.o .. zajistí blokování a likvidaci Vašich osobních údajů, které byly předmětem zpracování pro marketingové účely.

Doba shromažďování a zpracovávání osobních údajů se shoduje s dobou trvání Vaší registrace na stránkách www.WEBmoda.cz. Pro účely fakturace úhrad, evidence a vymáhání a předávání pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vybavení podání účastníka, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je NIKORAS s.r.o. oprávněná vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytování služby, které jste byli účastníkem.

Jak dotyčná osoba můžete u nás písemně uplatnit všechny Vaše práva podle ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávané, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Pokud se chcete dozvědět jaké všechny údaje o vás sbíráme, zda su správně, kontaktujte nás na webmoda@webmoda.cz

Vaše osobní údaje jsou u nás zabezpečeny proti zneužití a bez přístupu třetích stran a nebudou jinak komerčně využívány. Při registraci máte možnost zvolit si zasílání informací o novinkách nebo jiných marketingových informacích od prodávajícího. Jsou využity výhradně na úkony spojené s vyřízením vaší objednávky v naší společnosti a odesíláním prostřednictvím české pošty a kurieskej společnosti.

Na ochranu osobních údajů klademe největší důraz!
Obsah této internetové stránky je chráněn autorským právem a je výhradním majetkem společnosti NIKORAS s.r.o.

 

III. Zásady používání souborů cookies

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které při návštěvě webové stránky ukládá prohlížeč v počítací nebo jiném zařízení návštěvníka jako mobilní telefon či tablet. Cookies umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele a zapamatovat si určité informace o Vašich relacích během Vašeho připojení. Soubory cookies si pamatují typ používaného prohlížeče nebo zvolené nastavení, které zůstávají Vašimi výchozím nastavením při opakované návštěvě webové stránky zlepšujícími Váš uživatelský komfort.

Na co používáme cookies?

Soubory cookies používáme především za účelem zlepšení našich služeb a Vašeho zážitku z prohlížení této webové stránky. Tyto účely nám pomáhá zajistit zejména sběr souhrnných statistických údajů o počtu návštěvníků, automatický výběr jazyka webu a získávání údajů o tom, jak se tato webová stránka využívá.

Soubory cookies, které používáme, nepoškozují Váš počítač nebo jiné zařízení, prostřednictvím, kterého si naši webovou stránku prohlížíte a není možné je použít na shromažďování vašich osobních údajů.

Jaké typy souborů cookies používáme?

Na našem webu využíváme následující cookies:

    - Nevyhnutelně cookies: Tyto soubory cookies jsou potřebné pro provoz naší webové stránky. Sem patří například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do bezpečných sekci naší webové stránky.
    - Výkonové soubory cookies: Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat, jakým způsobem pracujete s naší web stránkou. Tyto informace můžeme použít na zlepšení a zjednodušení použitelnosti naší webové stránky. Údaje, které tyto soubory cookies sbírají, jsou agregované a anonymní.
   -  Funkčně cookies: Tyto soubory cookies si pamatují Vaši volbu za účelem zlepšení Vašeho uživatelského komfortu. Tím umožní naší webové stránce přizpůsobit obsah pro Vás nebo zapamatovat si Vaše zvolené preference. Údaje, které tyto soubory cookies sbírají, Vás osobně neidentifikují.

Súbory cookies tretích strán

Pro některé funkce v rámci naší webové stránky používáme jako dodavatelů i třetí strany. Například v případě videí vložených ze služby YouTube nebo odkazy na tuto službu nebo sociální síť jako je Facebook, Instagram, Twitter, dále Google Analytics, Google Tag Manager, Faceboox pixel, reCAPTCHA, Adform Tracking. Tyto videa nebo odkazy (jakýkoli jiný obsah od dodavatelů z třetí strany) mohou obsahovat soubory cookies těchto třetích stran, které mohou tyto v některých případech použít pro vlastní účely. Z tohoto důvodu byste si informace o používání takových souborů cookies měli přečíst v zásadách používání souborů cookies příslušné třetí strany.

Jak mohu cookies kontrolovat nebo vymazat?

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Pokud cookies nechcete používat, budete je muset aktivně odstranit nebo zablokovat. Pokud odmítnete používání souborů cookies, budete stále schopni navštívit naši webovou stránku, ale některé funkce nemusí správně fungovat. Pokud si tak přejete učinit, můžete zvolit možnost odmítnout či blokovat cookies změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pro více informací využijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.